سگا ل SEGAL
Wednesday, July 23, 2003

٭ اين ترجمه مقاله اي است از مجله نيوزويک مورخ ۲۱ جولاي ۲۰۰۳
٭ هفته اي يك ميليارد دلار هزينه صلحآقاي ريچارد لوگار رييس كميته روابط خارجي سنا همراه با داستانهاي حيرت انگيزي از سفر اخير خود به عراق با زگشت . يك غروب در يك كاروان نظامي در بزرگراهي به سمت فرودگاه ميرفت . قبلا به او هشدار داده بودند در اين مسير بطرف سربازان تيراندازي ميشود و امكان درگيري مسلحانه وجود دارد ناگهان ژنرال ارتش كه همراه او بود دستورداد كه سرباز مستقر در پشت مسلسل بالاي نفربر نظامي پايين بيايد. به آقاي لوگار توضيح داد زيرا عراقي هاي قاتل در غافلگير كردن سربازان آمريكايي خوب عمل مبكنند. بعضي اوقات دشمنان ﴿هركه هستند﴾ سيم روي پل ميبندند كه ممكن است به گردن يك نفر گير كند و اورا به روي جاده پرت كند.

زمانيكه سفر آقاي لوگار به پايان رسيد اين نماينده جمهوريخواه از ايالت اينديانا نگران بود كه در مورد واقعيت هزينه مالي و جاني جنگ كه هنوز مانده تا تمام شود مردم آمريكا نيز گمراه شده بودند. آقاي لوگار با نقل قول اين جمله از دولت كه ما فقط تا زمانيكه لازم باشد در عراق خواهيم ماند ميگويد اين حرف مزخرف است ما براي مدت طولاني در عراق خواهيم بود. او ميگويد كه همواره درخواست كرده كه در مورد هزينه اي كه ماليات دهندگان آمريكا متحمل ميشوند پاسخ دهند ولي تا كنون جوابي دريافت نكرده است . او مي پرسد كه اين پول از كجا مي آيد؟ چگونه و بوسيله چه كساني خرج ميشود؟

بلاخره هفته گذشته بعضي از پاسخها دريافت شد و اين پاسخها ترسناك بودند. دونالد رامسفلد وزير دفاع به يك كميته تحقيق گفت : مخارج آمريكا براي هزينه حضور نظامي در حال حاضر ۹/۳ ميليارد دلار يا تقريبا هفته اي يك ميليارد دلار است . رامسفلدبا بد اخلاقي به كميته سنا گفت : اين موضوع سختي است اين كار سخت است و زمان ميبرد لازم است كه تحمل داشته باشيم .

ولي هفته اي يك ميليارد دلار فقط شروع است. اين مبلغ شامل هرينه هاي جاري دولت عراق و هرينه بازسازي نميشودکه طبق براورد تقريبي سازمان ملل قبل از شروع جنگ اين هرينه ها ميتواند بالغ بر يك ميليارد دلار در ماه باشد. موضوع بعدي بدهي هنگفت عراق است . هفته گذشته كشورهاي طلبكار عمده كه كلوپ پاريس ناميده ميشوند توافق كردند كه در مورد ۲۱ ميليارد دلار بدهي بازنگري كنند. اما كل بدهي كه شامل پرداخت غرامت به كويت نيز ميباشد بخوبي بيش از ۱۰۰ ميليارددلار تخمين زده ميشود.

هزينه بازسازي چگونه تامين ميشود؟ اين سوالي دردناك براي دولت است . بخشي به اين دليل كه اين سوال زماني مطرح ميشود كه اقتصاد آمريكا در دوران ركود است و هم زمان كسري بودجه سر به آسمان ميزند زمانيكه براي به رونق انداختن بازار روش انتخابي كاهش ماليات است . يك مقام بلند پايه دولت جرج بوش پدر ميگويد : جاي تعجب نيست كه رامسفلد خونسردي خود را ازدست داده است او قبلا سرمست بود من فكر ميكنم كه او دارد اعتماد بنفس خود را ازدست ميدهد.

چرا دولت با عجله جنگي راشروع كرد كه براي پيامد ان امادگي بسيار ضعيفي داشت ؟ فرض بر اين بود كه خطري روشن و جدي از طرف سلاحهاي كشتار جمعي صدام حسين وجود دارد حتي اگر اين خطر هم بود بطور يقين قريب الوقوع نبود. چنين سلاحهايي استفاده نشد و يك عدد هم پيدا نشد. همزمان با اعمال فشار براي شروع جنگ از سوي بازهاي دولت بهر حال آنها با ظرافت سوالهاي در مورد هزينه هاي بلند مدت اشغال پس از صدام را ناديده ميگرفتند. بعضي گمان ميكردند كه اشغال طولاني نخواهد بود. درست قبل از شروع جنگ يك عضو وزارت خارجه به خبرنگار نيوزويك گفته بود : قسمت عمده دستگاه اداري و تاسيسات زير بنايي عراق دست نخورده خواهند ماند. اشغال بيش از ۳۰ تا ۶۰ روز طول نخواهد كشيد.
پل ولفويتز معاون وزير دفاع يک هفته پس از شروع جنگ در فروردين در مجلس سنا در مورد هزينه اشغال گفت : ما با کشوري سروکار داريم که در واقع ميتواند هزينه هاي بازسازي را نسبتا سريع تامين کند. در حال حاضر چنين ادعايي وجود ندارد. پل برمر حاکم آمريکايي عراق گفته است : خودکفايي مالي وجود نخواهد داشت .هرچند کشور عراق بالقوه ثروتمند است ولي در حال حاضر ثروتمند نيست.
در مرکز مطالعات اکتشافي و تحقيقات در بغداد ميتوان ديد که چرا ؟ بخشي از باارزش ترين دانش فني که کليد احياي صنعت نفت ميباشد يا گمشده و يا ازبين رفته است. وسايل و مصالح به ارزش ميليونها دلار يا دزديده شده ويا تکه پاره شده است . سيلندر هايي بطول ۲ متر از نمونه هاي سنگ که اطلاعات کليدي زمين شناسي منابع نفتي در انها بود خورد شده اند. زيرا غارت گران انها را يک به يک روي زمين پرت کردند و قابهاي چوبي انها را به غارت بردند. نايتيک البياتي کارشناس کشف نفت ميگويد اين يک زيان ملي است او اضافه ميکند نقشه اطلاعات لرزه نگاري مربوط به ۲۰۰ هزار کيلومتر مريع که با هزينه اي تقريبا ۱۵۰۰۰ دلار در کيلومتر مربع جمع اوري شده بود دود شده است. مردم ما (عراق) درحال حاضر دارند خودشان را از بين ميبرند.
دو هفته پيش سازمان ملي بازاريابي نفت عراق (SOMO) نزديک به هشت ميليون بشکه نفت فروخت اين نفت قبل از شروع جنگ در بندر سيحان ترکيه ذخيره شده بود. هفته گذشته نيز هشت ميليون بشکه نفت به چهار شرکت بين المللي شورون-تکزاکو: بريتيش پتروليوم : تاروس و شرکت تجارتي سوييس-امريکا فروخته شد. اين هشت ميليون بشکه اولين محموله نفتي توليد اخير ميباشدکه پس از شروع جنگ به فروش رفته است و درامد ان تقريبا ۲۰۰ ميليون دلار بوده است. موساب الدويجال يک کارشناس (SOMO) ميگويد که اين مبلغ قطره اي بيش نيست او فکر ميکند که اگر دولت امريکا باور داشت که قادر خواهد بود هزينه بازسازي را از پول نفت بپردازد دچار توهم شده بود. الدويجال ميگويد صنعت نفت در مرحله هرج و مرج و بي قانوني است . او اشاره ميکند که ؛گارد صنايع نفت ؛ يک واحد نظامي که وظيفه ان تامين امنيت خطوط لوله بوده يا از بين رفته و يا از کار افتاده است امريکاييان از اين صحبت ميکنند که جانشين اين نيرو بشوند ولي در همان حال فقط ظرف هفته گذشته خطوط لوله در شمال وجنوب بارها مورد حمله قرار گرفته است .بنا بر منابع مطلع در صنعت نفت در حال حاضر در واقع عراق بنزين از کويت ؛ اردن ؛ ترکيه و کشورهاي ديگر وارد ميکند.
فقط تجارت نفت تمام مشکلات نيست . همانطور که يک مقام عاليرتبه سازمان ملل اشاره ميکند عراق مانند افغانستان نيست بلکه عراق کشوري متمدن و صنعتي است که مردم به داشتن سرويسهايي مانند اب بهداشتي ؛ برق و تهويه مطبوع عادت دارند و اين هزينه را بسيار بسيار سنگين ميکند. ناتواني امريکاييان در تامين برق کافي براي بغداد درحال حاضر يک رسوايي است .
وزارت مسکن عراق با شرکت پيمانکار امريکايي بکتل در پروژههاي زيربنايي همکاري ميکند. دولت واشنگتن به شرکت بکتل براي تعمير و ساخت بزرگراهها؛ پلها؛ فرودگاهها؛ تاسيسات تصفيه آب؛ تاسيسات فاضلاب ؛ بيمارستان؛ کلينيک؛ مدرسه و مراکز اتش نشاني و پليس مبلغ ۶۸۰ ميليون دلار پرداخته است. اما سعد الزوبيدي يک مقام عاليرتبه وزارت مسکن ميگويد وزارت مسکن نه ساختمان؛ نه وسيله نقليه؛ نه مدارک ؛ نه طرح و نه مشخصات فني دارد.تمام اين مدارک سوخته است حتي يک برگ کاغذ وجود ندارد.
هفته گذشته ؛برمر؛ براي احياي دوباره کشور يک بودجه تهيه کرد که طرح مقدماتي هزينه ها و درامدها را در طي شش ماه گذشته سال جاري مشخص ميکند. اين بودجه در نگاه نخست منطقي بنظر ميرسد. در اين بودجه درامد نفت ۴/۳ ميليارد دلار طرح شده است و دارايي هاي مسدود شده عراق در امريکا (کلا ۷/۱ ميليارد دلار) ؛وجه نقد و ديگر داراييهاي ضبط شده صدام (۷۹۵ ميليون دلار) و همچنين باقيمانده پول برنامع نقت براي غذاي سازمان ملل قبل از شروع جنگ ديگر منابع درامد ميباشند. ولي بعضي از عددها گمراه کننده اند. براي مثال حکومت موقت نيروهاي ائتلاف براي بازديد کنندگان توضيح ميدادند که طرح ويژه کوچک کردن ارتش ۹۰۰ ميليون دلار درامد براي عراق ايجاد ميکند. در حقيقت اين مبلغ پولي است که اگر صدام همچنان بر قدرت بود براي حزب بعث و نيروهاي امنيتي خرج ميکرد ولي او ديگر در قدرت نيست. همچنين اين مبلغ يک دارايي قابل لمس نيست .
دارايي هاي مسدود شده و پول نقد اعداد واقعي هستند ولي اين پولها نيز فقط درآمدهاي بادآورده براي يکبار ميباشند که در بودجه سال بعد وجود ندارند. بنا بر اظهار دستيار ؛برمر؛ درآمد نفت که اميدوارند در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۳ ميليارد دلار باشد نيز نميتواند واقعيت پيدا کند مگر اينکه ۲/۱ ميليارد دلار در صنايع زيربنايي فورا سرمايه گذاري شود. اين رقم هنگفت بصورت يک پانوشت کوچک در ترازنامه فعلي وزارت نفت آمده است که بيش از يک ميليارد دلار از مخارج بايد خارج از بودجه تامين شود. اگر اين رقم در تراز منظور شده بود هيچگاه بودجه تراز نميشد.
آيا بايد تمام اين هزينه ها توسط آمريکا پرداخت شود؟ تحت کنوانسيون ژنو و بعنوان قدرت اشغالگر امکان دارد که اين چنين باشد. زمانيکه آمريکا براي تسخير عراق عجله داشت به اکثر بازيکنان اصلي جامعه جهاني پشت کرد. حالا واشنگتن از اين صحبت ميکند که بار مسئوليت اشغال طولاني مدت را با بقيه تقسيم کند. هفته پيش از سازمانهاي غير دولتي؛ سازمانهاي بين المللي؛ کشورهاي صنعتي؛ کويت؛ عربستان و يک مشت کشورهاي کوچک ديگر در مجموع ۷/۱ ميليارد دلار جمع آوري شده است .در سازمان ملل در ماه اکتبر يک کنفرانس از کمک کنندگان اصلي برگزار خواهد شد. در همين حال نيروهاي ائتلاف در صددايجاد شوراي اجرايي عراق هستند که اين شورا بخشي از مسئوليت مديريت کشور و همچنين بخشي از انتقادات را ميتواند بعهده بگيرد.
بهر حال مبلغ يک ميليارد دلار در هفته براي حضور نظامي موضوع ديگري است . بدون مخالفت با ادعاهاي دولت واشنگتن در مورد يک ؛ ائتلاف موافقين ؛ و هرازگاهي در شمار ‌آوردن تعداد قابل توجهي از کشورها بعنوان آنهايي که سهم خود را انجام ميدهند چيزي که به حساب مي آيد تعداد سربازاني است که در حال حاضر در منطقه وجود دارند. با اين حساب با وجود ۱۴۵۰۰۰ نظامي آمريکا در عراق در مقابل ۱۴۰۰۰ انگليسي و تعداد بسيار کمتر از کشورهاي ديگر تمام بارهاي سنگين را آمريکا بر ميدارد . پنتاگون براي جلب کشورهاي ديگر جهت ارسال نيرو برنامه دارد ولي آمريکا نقش اصلي را حفظ خواهد کرد و قسمت اعظم نيرو ها را تامين مي کند. ژنرال تامي فرانکس فرمانده سابق در منطقه هفته گذشته پيش بيني کرد که نيرو هاي آمريکا ۲ تا ۴ سال در عراق خواهند ماند. اين نظر که تا زمانيکه به انها نياز باشد نه يک روز بيشتر ميتواند به يک اقامت طولاني و پر هزينه تبديل شود.........................................................................................

Thursday, May 29, 2003

٭ وبلاگ مكاني است براي با صداي بلند انديشيدن........................................................................................

Friday, May 09, 2003

٭ سه شنبه، 16 اردىبهشت، 1382


ظر�يت
صو�ی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
ورنه انديشه اين کار �راموشش باد.


صو�ی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه
به دو جام دگز آش�ته شود دستارش

حا�ظ

آيا براستی هر شخصی را انداره و ظر�يت و گنجايش معينی است که بيش از آن نميتواند درک کند و آگاهی اضا�ه موجب پريشانی او ميگردد. انسانها با يکديگر ت�اوت دارند و اين گونا گونی �يزيکی ؛ �رهنگی و علايق ؛ راز زيبايی دنيا و جامعه انسانی است . انسانها همواره در پی آن هستند که انسانهای با ديدگاه و علايق مشابه را بيابند و در همان حال نيز بدنبال تنوَع و آزمودن تازه ها هستند.


........................................................................................

Thursday, May 01, 2003

........................................................................................

Tuesday, April 15, 2003

........................................................................................

Thursday, April 10, 2003

........................................................................................

Tuesday, April 08, 2003

........................................................................................

Home